1. Upptäckten

I det här första avsnittet tar vi oss an gruvans äldsta historia, som i hög grad är höljd i dunkel. Vi vet helt enkelt inte när eller av vem silvret upptäcktes. Men det finns en rad skrönor, myter och legender samt en och annan historisk källa som ger ledtrådar…

Share | Download(Loading)