I det här avsnittet gör vi en kort överflygning över det händelserika 1700-talet då världen förändrades i grunden. Vi tar oss an några centrala skeenden i Sala och Sverige fram till mitten av seklet, däribland krig, kriser, pest, fortsatt strävan vid gruvan, en brandkatastrof i staden och ett misslyckat uppror…

Medverkande: Niklas Ulfvebrand, Maaike Ulfvebrand och Minéa Funk

Share | Download(Loading)