All episodes

I det här avsnittet fortsätter vi historien om Sala silvergruva under det dynamiska 1600-talet. Det är en berättelse om blod, svett, tårar och ihärdiga drömmar om att dryga ut stat...

Sala Silvergruva och 1600-tal: Georg Grissbach, bördig från det klassiska tyska gruvdistriktet i Harz, räknas som en av de allra skickligaste bergsexperterna för sin tid. Hans mång...

4. Mördarkulan

Efter Gustav Vasas död tar hans son Erik över både kronan och pappas kära silvergruva i Sala. Men det går inte riktigt som han har tänkt sig. Det sena 1500-talet är en mycket dyste...

”All malmberg i Sverige lyda till Sveriges krona och icke till någre bergsmans eller bondehemman”. Det deklarerade Gustav Vasa gång på gång och han styrde särskilt sitt kära och en...

Hur tusan och när kom människan på att hon skulle bryta sig ner i berget, hämta upp malm och sedan förädla den till rena metaller? Det här avsnittet är en svindlande resa genom gru...

1. Upptäckten

I det här första avsnittet tar vi oss an gruvans äldsta historia, som i hög grad är höljd i dunkel. Vi vet helt enkelt inte när eller av vem silvret upptäcktes. Men det finns en ra...

Play this podcast on Podbean App